CERTIFIKÁTY

Kliknutím otevřete náhled v plné velikosti.

Výpis kvalifikovaných dodavatelů

BESANA a.s. - VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 1/3BETOSAN a.s. - VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 2/3BETOSAN a.s. - VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 3/3

ISO 9001:2009, certifikát bezpečnosti práce, ISO 14001:2005

BETOSAN a.s. - CERTIFIKÁTYBETOSAN a.s. - CERTIFIKÁTY BETOSAN a.s. - CERTIFIKÁTY BETOSAN a.s. - CERTIFIKÁTY

Všechny kontrolní audity potvrdily celkovou funkčnost systému managementu jakosti a jeho systematické zdokonalování mající za cíl trvalou spokojenost odběratelů s vysokou kvalitou prováděných prací. Kladně hodnoceno bylo i soustavné zvyšování kvalifikace techniků i výrobních pracovníků firmy.

ČLEN SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Firma BETOSAN a.s. je od roku 1993 členem Sdružení pro sanace betonových konstrukcí podle osvědčení:

ČLEN SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

CERTIFIKACE SIKA CZ A REDROCK

Sanace betonových konstrukcí, dodatečné zesilování železobetonových konstrukcí aplikací materiálů na bázi uhlíkových vláken, nátěry, tmelení apod. provádí firma výhradně s použitím osvědčených, uznaných a certifikovaných materiálů firem Sika CZ a REDROCK:

CERTIFIKACE SIKA CZCERTIFIKACE REDROCK

ŽIVNOSTENSKÉ LISTY

Firma BETOSAN a.s. je držitelem živnostenských listů, opravňujících jí k činnost v následujících oborech:

  • Sanace betonových konstrukcí
  • Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Výpis z Živnostenského rejstříku strana 1/2 Výpis z Živnostenského rejstříku strana 2/2 Sanace betonových konstrukcí Výpis z Živnostenského rejstříku strana 2

Výpis z obchodního rejstříku

BETOSAN a.s. - VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKUBETOSAN a.s. - VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU str.2