BETOSAN a.s. -PŘEHLED SLUŽEB

 • Tryskání vysokotlakým vodním paprskem s tlakem až 3000 bar
 • Sanace betonových a železobetonových konstrukcí, zejména mostních konstrukcí a vodohospodářských staveb
 • Pevnostní injektáže trhlin v betonových konstrukcích
 • Těsnění spár
 • Speciální hydrofobizační nátěry k ochraně betonů proti povětrnostním vlivům a UV-záření
 • Speciální antikorozní vícevrstvé nátěry ocelových konstrukcí
 • Zesilování konstrukcí externí výztuží lepením uhlíkových lamel a tkanin s uhlíkovými vlákny
 • Sanace jako součást revitalizace panelových domů
 • Zateplování fasád bytových domů
 • Úpravy průmyslových podlah vč. úprav antistatických ve speciálních provozech
 • Provádění stěrkových pochozích izolací s protiskluzovým povrchem
 • Sanace a izolace plochých střech a parkovacích ploch
 • Mimořádně šetrné čištění historických objektů pomocí nové technologie
K provádění uvedených prací a činností používá BETOSAN a.s. speciální technologie a je vybavena speciálními stroji a technickým zařízením. Technici a výrobní zaměstnanci jsou odborně vyškoleni jak v odborných kurzech, pořádaných např. Kloknerovým Ústavem ČVUT, tak i speciálními školeními, zajišťovanými tuzemskými i zahraničními výrobci a dodavateli jednotlivých nově vyvinutých, nebo modifikovaných materiálů a výrobků.