REFERENCE O STAVBÁCH

Firma BETOSAN a.s. pracuje v ČR prakticky od r. 1992. Od r. 1993 je firma členem Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, jehož práce a činnosti se aktivně zúčastňuje. V r. 1999 firma BETOSAN a.s. zavedla a udržuje systém jakosti, splňující požadavky ČSN EN ISO 9002 a je držitelem certifikátu č. 3009/10-99/02. V r. 2002 firma BETOSAN a.s. zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a je držitelem Certifikátu č. 3009/37-02/SMJ. V průběhu své činnosti v ČR provedla firma úspěšně stavby, opravy a rekonstrukce pro následující odběratele :

 

A) ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC, PRAHA

 

1

1994

Rekonstrukce mostu D1-072 na dálnici D 1 u Dunic - vyšší dodavatel

2

1996

Sanace spodní stavby na opravovaném mostu na D-1 u Střechová, subdodávka pro IPS Praha

3

1996

Ochranná vrstva říms na levém dálničním mostě u Hvězdonic na D-1, subdodávka pro Sangreen Praha

4

1996

Sanace říms a mostovek na 2. mostech na D-1 (Bernartice a Loket), subdodávka pro Vojenské stavby Brno

5

1997

Ochranná vrstva na římsách pravého mostu u Hvězdonic na D-1 (jako pol. 3)

6

1999

Oprava silničního mostu v Kryrech - subdodávka pro firmu HOBST, a.s.

7

2000

Sanační práce při opravě mostu na H 1 - subdodávka pro SSŽ-OZ 4

8

2001

Sanační práce na opravách 5 mostů na silnici I/3 - Benešov-Bystřice pro JHP

9

2002

Sanační práce na opravách 8 mostů na silnici l/3-Mirošovice-Benešov pro JHP

10

2004

Oprava štěrbinových žlabů I. etapa na dálnici D1 v úseku u Mirošovic

11

2004

Oprava železobetonových svodidel I. etapa na dálnici D5 u Rozvadova

12

2005

Oprava štěrbinových žlabů II. a III. etapa na D1 u odbočky na Jesenici

13

2005

Oprava železobetonových svodidel II. etapa Na D 5 u Rozvadova

14

2005

Sanace stativa mostu u Střechova na D1

15

2005

Sanace říms mostu u Lokte na D1

16

2005

Oprava spodní stavby mostu u Bernartic na D1

 

 

B) TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl. m. PRAHY

 

1

1992

Rekonstrukce mostu přes dálnici D 1 v Újezdě u Průhonic - vyšší dodavatel

2

1992-93

Sanace želbet. výplní zábradlí a konstrukcí lávek pro pěší na mostě na náměstí Hrdinů v Praze 4 - vyšší dodavatel

3

1993-94

Sanace želbet. odvodňovacích žlabů na dálničním mostě přes Sulickou ul. v Praze 4 - vyšší dodavatel

4

1994

Sanace a opravy želbet. odvodňovacích žlabů na mostech na dálnici D 5 v Praze 5 - vyšší dodavatel

5

1994

Hydrofobizační nátěry protihlukových zdí v Praze 6 - Slánská ul., subdodávka pro SSŽ Praha

6

1995

Sanační práce na opravě mostu a želbet. odvodňovacího žlabu na dálničním mostě na Spořilově pro IPS Praha

7

1995

Rekonstrukci lávky pro pěší přes magistrálu u paláce kultury v Praze 4 se speciální pochozí vrstvou SIKA Icosit Elastomastic TF - vyšší dodavatel

8

1995

Sanační práce na rekonstrukci dálničních mostů v Praze 4 - Ul. 5. května, (celkem 2x7 mostů - pravé a levé) společně s IPS Praha subdodávka pro firmu EKI Praha

9

1997

Celková sanace spodních staveb železobetonových mostů dálničního typu na ulici 5. května v Praze 4, přes ulice "Na Veselí" (vč. zárubních zdí a podchodu pro pěší),„Hvězdová", most "U JAWY", podchod "Brumlovka" a "Baarova" podjezd "Vyskočilova", podjezd "METRA pod SJM", vyšší dodavatel

10

1996

Antikorozní nátěry lávky pro pěší v Botevově ul. v Praze 4, vyšší dodavatel

11

1996

Celková oprava mostu Na Veselí v Praze 4, ul. 5.května, vyšší dodavatel

12

1997

Sanace a změna sklonu říms na Nuselském mostě v Praze, subdodávka pro SSŽ Praha, a.s. - OZ 4

13

1997-98

Výměna zábradlí a sanace odvodňovacích žlabů na levém i pravém mostě estakády Kačerov, vyšší dodavatel

14

1997

Pochozí a izolační vrstva Sika Icosit Elastomastic TF na mostku v Praze 10

15

1998

Otryskání, nová vozovka a antikorozní nátěry mostku přes Rokytku v Praze 8

16

1998

Oprava 3 mostů na Jižní spojce - subdodávka pro PSVS Praha

17

1998

Sanace žb. říms na silničním mostku ve Voctářově ul. v Praze 8

18

1998

Oprava mostu ve Svatoplukově ulici v Praze 4

19

1998

Oprava říms na mostě přes Strakonickou silnici na Zbraslavi

20

1998-99

Oprava mostu přes Botič v Chodovské ulici v Praze 4 - pro SSŽ - OZ 4 , vč. dodatečného zesílení žb nosníků nalepením lamel Sika CarboDur

21

1999

Lávka u Kongresového centra Praha v Praze 4

22

1999

Opravy na Jižní spojce a Barrandovském mostě - subdodávka pro PSVS

23

1999

Opravy na Průmyslové ul. - subdodávka pro PSVS Praha

24

1999

Oprava schodiště na Branickém mostě v Praze 4 - Braníku

25

1999

Oprava dvou mostků přes Botič v Spytihněvově a Závišově ulici

26

2000

Oprava mostu Barikádníků - subdodávka pro PSVS Praha

27

2000

Oprava mostu na Rozvadovské spojce u Třebonic

28

2000

Oprava mostu na Jižní spojce přes ul. Sliačskou - subdodávka pro PSVS

29

2000

Oprava říms na 3 mostech přes Botič v Praze 4, 8 a 9

30

2001

Oprava lávky pro pěší X 067 přes Rozvadovskou spojku v Praze 5

31

2001

Oprava mostu přes Botič v ul. U Vršovického nádraží v Praze

32

2001

Sanační práce na opravě mostu u Hostivařského nádraží v Praze

33

2001

Sanace říms na mostě X 520 - Poděbradská Sever v Praze 14

34

2001

Údržbářské práce na mostech ve správě TSK Praha dle rámcové smlouvy

35

2001

Sanační práce parkoviště U Bulhara při opravě přemostění Masarykova nádraží

36

2002

Oprava vrchní stavby mostu X 569 na Jižní spojce přes Chodovskou ul

37

2002

Oprava vrchní stavby mostu X 574 na Jižní spojce přes ul. Záběhlickou

38

2002-03

Nová pochozí izolace na chodnících na přemostění Masarykova nádraží

39

2002

Oprava schodišť a podpěr na přemostění Masarykova nádraží v Praze

40

2002

Oprava říms na mostku v Dolních Počernicích

41

2002

Oprava říms na mostku ve Zličíně

42

2002

Otryskání křemič. pískem a nátěry litinového zábradlí na Dvořákově nábř. v Praze

43

2003

Sanace mostu X 575 přes ul. V Korytech na Jižní spojce v Praze

44

2003

Sanace spodní stavby mostu X 520 na Poděbradské ul. v Praze 9

45

2003

Lávka pro pěší přes ul. Jeremiášovu v Praze 5

46

2003

Podchod Barrandov ul. Geologická

47

2003

Podchod P 18 pod Barrandovskou výstupní

48

2003

Sanace mostu v Radotíně u cementárny

49

2004

Oprava mostu na Jižní spojce přes ulici V Korytech

50

2004

Oprava mostu na Jižní spojce přes ulici Michetská

51

2004

Oprava schodiště na chuchelské straně Branického mostu

52

2004

Oprava chodníků na ul. Wilsonova v Praze 1

53

2004

Oprava podchodu Zenklova v Praze 8

54

2005

Podjezd do kamenolomu Zbraslav - kompletní rekonstrukce

55

2005

Sanace svodidlových zídek ul. Liberecká v Praze 8

56

2005

Kompletní sanace spodní stavby mostu X 574 v Praze 10 - přes ulici Záběhlickou

 

 

C) SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZEŇ

 

1

1993-94

Sanace želbet. konstrukcí a celoplošné hydrofobizační nátěry na mostě v Chrástecké ul. v Plzni, subdodávka pro SSŽ Praha, OZ 4

2

1994

Otryskání a bezbarvé hydrofobizační nátěry kamenných zdí a protikorozní úpravy kovových sloupů Icosit EG systémem v podjezdech u nádraží v Plzni

3

1994-95

Sanační práce, utěsnění trhlin v žb. konstrukci pilíře mostu, plastbetony a hydrofobizační nátěry na rekonstrukci Tyršova mostu v Plzni, subdodavatel pro firmu Vymyslický

4

1995

Sanační práce a hydrofobizační celoplošné nátěry na rekonstrukci 2 mostů na Rokycanské ul. v Plzni, subdodávka pro Dopravní podnik města Plzně

5

1995

Otryskání žulových obrub na náměstí Republiky v Plzni pro oslavy 50. výročí konce 2. světové války

6

1996

Pochozí vrstva Sikafloor 350 Etastic na Lochotínské lávce pro pěší v Plzni

7

1996

Úpravy pochozích vrstev na chodnících mostu gen. Pattona v Plzni, s použitím systému impregnace čerstvého betonu a Sika Icosit Elastomastic TF pro Dopravní podnik města Plzně

8

1997

První etapa sanací na mostě v Bolevci s injektáží trhlin v operách

9

1997

Otryskání WP a hydrofobizační nátěry na podchodu v Plzni

10

1998

Sanace říms a chodníků na silničním mostě v Radobyčicích s pochozí úpravou materiálem Sika Icosit Elastomastic TF

 

 

D) BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s. BRNO

 

1

1994-95

Rekonstrukce mostu v Brně-Maloměřicích (národní technická památka), vyšší dodavatel

 

 

E) OSTATNÍ OBJEDNATELÉ

 

1

1998

Otryskání WP, sanace a hydrofob. nátěry žb. konzol a schodů v nádvoří Proboštství Pražského Hradu

2

1998

Plastbetonové podklady pod koleje na obnově 101. fekální koleje DKV pro GJW Praha

3

1998

Sanace žb. říms v objektu garáží Správy Pražského Hradu

4

1998

Oprava silničního mostu ve Zbirohu pro Silnice, a.s. Nepomuk

5

1999

Sanační práce na opravě stanice METRA Vltavská, subdodávka pro IPS Praha

6

1999

Sanační práce na lávce u budovy KOOSPOL v Praze, subdodávka pro fu. HOBST

7

1999

Oprava podhledu mostních oblouků Branického mostu pro ČD

8

2000

Sanace při opravě Plaveckého stadionu v Podolí - subdodávka pro Průmstav

9

2000

Opravy lodžií panelových domů pro SBD v Praze 9

10

2001

Sanace betonových prvků jeřábové dráhy SSŽ OZ 9 v Řevnicích

11

2001

Oprava atik panelových domů SBD Severní město v Praze 9

12

2002

Povrchová úprava 800 m2 podlahy v opravně náklad, vozů SSŽ ve Stodůlkách

13

2002

Plastbetonové bloky pod koleje v Auto Škoda Mladá Boleslav

14

2002-03

Zateplení fasády panelového domu SBD Severní město v Praze 9

15

2002

Sanace tramvajových panelů v Liberci pro SSŽ OZ 9

16

2002

Sanace betonových konstrukcí na opravě ČOV Turnov pro Metrostav Praha

17

2002-03

Provedení sanačních omítek na objektu Corso Karlín po záplavách 2002

18

2003

Sanace poškozených bet.prvků a průsaků vody na Kolektoru Žižkov

19

2003

Provedení sanačních omítek na objektu Papíren Bubeneč po záplavách 2002

20

2003

Sanace žb. sloupů jeřábové dráhy v podniku BETON IKA Plus v Lužci

21

2003

Oprava odvodňovacích žlabů na D 1 pro SSŽ OZ 4

22

2003

Podlahový systém Servis nákladních vozidel MANN v Praze 5

23

2003

Oprava zálivů, odvodňovacích žlabů a betonovýh svodidel na D 5 pro SKANSKA

24

2003

Sanace bet. konstrukcí zdymadla Štvanice pro Zakládání staveb

25

2003

Sanace plavebních komor v Modřanech a u Mánesa

26

2003

Sanace betonových prvků bazénů Plaveckého stadionu v Podolí

27

2003

Oprava plochy garáží PRE ve Vršovicích

28

2004

Sanace panelového domu Prosecká 676 - 688

29

2004

Sanace panelového domu K Šafránce 13 - 20

30

2004

Sanace panelového domu Litvínovská 13

31

2004

Kolektory V Praze 3 - těsnění průsaků

32

2004

Libušský a Lhotecký potok - subdodávka tryskání WP

33

2004

Vodní dílo Orlík - sanace výtahu sportovní plavby

34

2004

Most v Praze 9 ul. Černokostelecká - sanace

35

2004

Pražské plavební komory - sanace betonových a kamenných ploch

36

2004

Pražský hrad - sanace konstrukce želbet květináčových boxů skleníku

37

2005

Panelové domy Prosek - celková rekonstrukce vstupů

38

2005

Kolektory Žižkov - sanace poškozených želbet ploch a utěsnění průsaků

39

2005

Radnice Praha 13 - oprava povrchu podlahy v garážích

40

2005

Vodní dílo Orlík - sanace poškozených želbet ploch po povodních

41

2005

Stanice metra Nové Butovice v Praze 5 - sanace želbet NK