DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL OBNOVA 101. FEKÁLNÍ KOLEJE

V roce 1998 byla naše firma přizvána k řešení zajímavého úkolu. Vyšší dodavatel fa GJW Praha poptávala od naší společnosti návrh materiálů a technické řešení zhotovení bloků pod koleje se současným ukotvením kolejových šroubů určených pro výstavbu nové fekální koleje. Vycházeli jsme z jednoduché projektové dokumentace a výkresu tvaru formy bloků, které předložila fa GJW Praha. Na základě posouzení všech požadovaných vlastností, které měla tato akce splňovat, (t.j. pevnost na namáhání tlakem s dynamickým zatížením, odolnost proti chemickým vlivům, proti vodě, povětrnostním vlivům a také časovou náročností) jsme navrhli provedení bloků z plastbetonu. Pro zhotovení bloků - materiál Sika-floor 156 plněný suchým křemičitým pískem o zrnitosti typového značení FP 03, pro kotvení šroubů byla použita vrtací technika Hilti a na základě praktické zkoušky, kterou si výslovně vyžádal objednatel byla použita - chemická kotva Hilti Hit - HV. Při splnění všech výše uvedených podmínek se dílo zdařilo předat v požadované kvalitě a termínu tak, že 7 dní po zhotovení posledního bloku najela na tuto kolej kompletní vlaková souprava.
DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL OBNOVA 101. FEKÁLNÍ KOLEJE DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL OBNOVA 101. FEKÁLNÍ KOLEJE DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL OBNOVA 101. FEKÁLNÍ KOLEJE