OPRAVA OBJEKTU STANICE METRA "NOVÉ BUTOVICE"

Vyšší zhotovitel opravy objektu stanice metra trasy B Nové Butovice fa. Metrostav vybral nabídku fy. BETOSAN a.s. na provedení sanačních prací na předmětné stavbě. Jednalo se o sanaci spodní stavby železobetonové konstrukce, a to opěrných zdí a podhledu mostu na ulici Bucharově, u vrchní stavby pak to byly přístřešky autobusových zastá¬vek a vlastní most SO 201.

Vysokotlakým čerpadlem Hammelmann Aquajet 11 - 3000 s tlakem vodního paprsku 1500 bar byly všechny plo-chy, určené k sanaci otryskány. Po odbourání zbytků degradovaného betonu, otryskání odhalené ocelové výztuže křemičitým pískem na stupeň čistoty SA 272a jejím ošetřením dvojnásobným antikorozním nátěrem. Poškozené plo¬chy byly naprofilovány sanačními maltami Permapatch a jejich povrch sjednocen jemnou stěrkou téhož výrobce, fy. RedRock. Konečná ochrana opravených ploch byla provedena nátěrovými hmotami fy. Sika CZ s výraznými hyd-rofobizačními a antikarbonatačními účinky.

OPRAVA OBJEKTU STANICE METRA NOVÉ BUTOVICE OPRAVA OBJEKTU STANICE METRA NOVÉ BUTOVICE OPRAVA OBJEKTU STANICE METRA NOVÉ BUTOVICE OPRAVA OBJEKTU STANICE METRA NOVÉ BUTOVICE