OPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKEN

V r.2005 byl podnik BETOSAN a.s. vyzván vyšším dodavatelem stavby - SMP CZ, a.s. Divize 5 k provedení sanací havárie na vyhnívací nádrži č. 7. V žb. plášti byly zjištěny početné a rozsáhlé trhliny, z nichž největší byla svislá trhlina v délce cca 9 m, rozevřená místy až do šířky 10 mm. Vzhledem k tomu bylo nutno po provedené sanaci povrchu betonu zajistit i plošné zesílení celé konstrukce tkaninou z uhlíkových vláken. Práce byly prováděny na vnějším plášti, vnitřním plášti a na vrchlíku nádrže o vnějším průměru 20 m a výšce 11 m.
OPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKEN

Všechny betonové plochy byly otryskány VVP s tlakem 2000 bar, zbývající degradovaný beton odsekán elektrickými kladivy HILTI, obnažená výztuž otryskána křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa 27s a ošetřena dvojnásobným antikorozním nátěrem.

Trhliny v betonu byly tlakově injektovány materiálem Sikadur 52 Injection, poruchy v betonu byly reprofilovány sanační maltou Permapatch a povrch byl sjednocen stěrkou Permapatch v zrnitosti fine.

OPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKEN
Na takto upravený povrch byl nanesen systém SIKA Wrap 300 C, zajišťující požadované zesílení konstrukce. Pásy tkané z uhlíkových vláken byly pokládány vodorovně do nanesené vrstvy lepidla Sikadur 330 tak, aby tkanina byla lepidlem dokonale prosycena. Při ukládání lepidla a tkaniny je nutno dodržovat vysokou pozornost směru ukládání pásu a důkladnému vtlačení tkaniny do lepidla.
OPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKEN
Sanace vnější plochy vrchlíku nádrže byla provedena obdobným způsobem jako vnější plášť včetně tlakové injektáže trhlin. Po provedené sanaci byla na celé vnější ploše vrchlíku položena na distančních podložkách armatura a plocha vrchlíku byla nabetonována. Na vnitřní straně vrchlíku byl po otryskání a vyspravení povrchu aplikován systém Sika Wrap 300, na který byl ve dvou vrstvách naválečkován plynotěsný nátěr Sika Icosit 277.
OPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKEN

Vnitřní plášť nádrže byl z prostorového lešení otryskán VVP s tlakem 2000 bar, předepsaným způsobem sanován tixo-tropním materiálem Permapatch TH 35 AC a plocha sjednocena stěrkou Sika Icoment 520, na níž byl nanesen dvojnásobný plynotěsný nátěr Sika Icosit 277.

Protože se převážná část prací prováděla v období s nízkými vnějšími teplotami, byl celý objekt zakryt plachtami a pracoviště bylo temperováno horkovzdušnými agregáty tak, aby bylo dosaženo teploty podkladu i okolního vzduchu v hodnotách předepsaných výrobci použitých materiálů.

OPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKENOPRAVA VYHNÍVACÍ NÁDRŽE č.7 ÚČOV PRAHA-TROJA - ZESÍLENÍ KONSTRUKCE TKANINOU Z UHL. VLÁKEN