OPRAVY A ZATEPLENÍ FASÁD - PROSECKÁ ULICE, PRAHA 9

OPRAVY A ZATEPLENÍ FASÁD - PROSECKÁ ULICE, PRAHA 9V roce 2001 objednalo Bytové družstvo v Praze 9 postupnou opravu a zateplení fasád řady sedmi panelových obytných domů v Prosecké ulici. Povrch stávajících fasádních panelů byl otryskán tlakovou vodou, v poškozených místech byl degradovaný beton odstraněn, obnažená armatura očištěna tryskáním křemičitým pískem až na zdravý kov, ošetřena dvojnásobným antikorozním nátěrem a opravované místo bylo reprofilováno sanační maltou. Provádění těchto oprav před zateplením je nezbytné proto, aby bylo zamezeno pokračování dosavadních poruch na původní fasádě.

Po těchto opravách byla fasáda zateplena polystyrénovými deskami tl. 60 mm, opatřena strukturovanou umělohmotnou omítkou s vloženou sítí a upravena nátěrem fasádními barvami odolnými proti působení povětrnostních vlivů a ultrafialového záření. Současně s tím byly provedeny opravy lodžií, vyměněno oplechování a osazeny nové výtoky vody z lodžií, všechny práce byly prováděny za plného provozu, s co největším ohledem k potřebám nájemníků domů.

Ještě před zateplením objektu byla provedena sanace značně poškozené atikové římsy na bloku 11 patrových domů. Z vnitřní části objektu byl přístup snadný, vnější část byla opravována z lávek, zavěšených na speciální konstrukci, pojíždějící po kolejišti na střeše objektu. Opravené plochy byly oboustranně natřeny fasádními hydrofobizačními nátěry. Nakonec byly provedeny klempířské práce a osazen nový rozvod hromosvodů.

Původní zkorodované a netěsnící vstupní výkladce jsou nahrazovány energeticky méně náročnými prvky v plastovém provedení, zasklenými dvojskly, vstup je ohraničen kamennými květináči, lavičkou a bezbariérovým přístupem. I tyto úpravy mají vliv na životní prostředí obyvatel domů.

OPRAVY A ZATEPLENÍ FASÁD - PROSECKÁ ULICE, PRAHA 9OPRAVY A ZATEPLENÍ FASÁD - PROSECKÁ ULICE, PRAHA 9OPRAVY A ZATEPLENÍ FASÁD - PROSECKÁ ULICE, PRAHA 9