ULICE PÍSEČNÁ, PRAHA 8

ULICE PÍSEČNÁ, PRAHA 8 V r. 2000 provedla firma BETOSAN a.s opravu lodžií na obytném domě v Písečné ulici v Praze 9. Po snesení původního zábradlí byly opraveny a zesíleny podlahové panely, opraveny spoje svislých a vodorovných prvků, odstraněné degradované betony nahrazeny sanačními hmotami, začištěny a opatřeny ochranným nátěrem, odolným proti působení ultrafialového záření a povětrnostním vlivům. U jednotlivých lodžií bylo osazeno nové zábradlí.

Na detailu styku vodorovného a svislého panelu u lodžie je zřetelná porucha spoje. Zdegradovaný beton byl odstraněn, obnažená výztuž zbavená koroze a ošetřena dvojnásobným protikorozním nátěrem, vodorovný panel zesílen a po reprofilaci sanační maltou celá plocha opatřena hydrofobizačním nátěrem proti účinkům UV záření a povětrnostním vlivům.