REKONSTRUKCE DÁLNIČNÍHO MOSTU NA D1 V KM 72,142 U DUNIC

V r. 1994 zvítězila fa BETOSAN a.s ve veřejné soutěži, vypsané Ředitelstvím dálnic Praha na rekonstrukci dálničního mostu na D-1 v km 72,142 u Dunic. Oprava byla provedena společně s podnikem I PS, a.s. Praha, závod 12. Kromě klasických sanací NK a podhledu bylo provedeno přibetonování čelních ploch a křídel oper mostu, kotvené do původní konstrukce a osazení nových, prefabrikovaných říms. Otryskání WP s tlakem až 1200 barr se uskutečnilo čerpadlem KAMAT 1500, sanace materiály SIKA Chemie.
REKONSTRUKCE DÁLNIČNÍHO MOSTU NA D1 V KM 72,142 U DUNICREKONSTRUKCE DÁLNIČNÍHO MOSTU NA D1 V KM 72,142 U DUNIC