REKONSTRUKCE DÁLNIČNÍHO MOSTU NA D1 U STŘECHOVA. SANACE ŽB. KONSTRUKCÍ SPODNÍ STAVBY

V r. 1996 byla firma BETOSAN a.s (která se ve veřejné soutěži v r. 1995 umístila na 2. místě, společně s IPS, a.s. Praha) vyzvána Ředitelstvím dálnic v Praze k provedení rekonstrukce pravého mostu (na směru do Brna) na D 1-054 v km 51,972 u Střechová. Při dodávce nových nosníků T spočívala oprava spodní stavby v provedení sanace úložných prahů oper, sloupů a stativa střední podpěry a provedená hydrofobizačních nátěrů sanovaných dílů. Otryskání bylo prove¬deno čerpadlem KAMAT 1500 s tlakem 850 barr, dočištění ručními kladivy HILTY. Pro reprofilace byla použita hmota PERMAPATCH, hydrofobizační nátěry byly provedeny materiálem Sikagard 670 W color. Plastbetonové bloky pod ložiska nosníků byly zhotoveny z materiálu Sikafloor 94, nasyceného křemičitým pískem.
REKONSTRUKCE DÁLNIČNÍHO MOSTU NA D1 U STŘECHOVA. SANACE ŽB. KONSTRUKCÍ SPODNÍ STAVBY REKONSTRUKCE DÁLNIČNÍHO MOSTU NA D1 U STŘECHOVA. SANACE ŽB. KONSTRUKCÍ SPODNÍ STAVBY