SANACE VÝTAHU "MALÉ PLAVBY" VODNÍHO DÍLA ORLÍK

V roce 2005 se firma BETOSAN a.s. jako subdodavatel vyššího dodavatele - a.s. SUBTERRA, podílela na opravě hráze VD Orlík prováděním sanací povodněmi poškozených částí kolejiště výtahu sportovních lodí. Nejhůře poško¬zená část trasy výtahu byla zbourána, ponechán byl vjezd do výtahu ve spodní vodě a hrázový blok přehrady s umístěným kolejištěm. Tyto části byly otryskány VVP s tlakem 2300 bar a sanovány s použitím materiálů fy. Redrock a SIKA CZ.

V horní části výtahu je dráha provedena v oblouku, což si vyžádalo prakticky trvalou spolupráci s geodety a neustálou kon¬trolu dodržování proměnných výšek. V průběhu prací byly prováděny trvale odběry zkušebních trámků pro sledování a dokumentaci dodržování kvality vyráběných směsí betonů i sanačních hmot.

SANACE VÝTAHU "MALÉ PLAVBY" VODNÍHO DÍLA ORLÍK SANACE VÝTAHU "MALÉ PLAVBY" VODNÍHO DÍLA ORLÍK SANACE VÝTAHU "MALÉ PLAVBY" VODNÍHO DÍLA ORLÍK SANACE VÝTAHU "MALÉ PLAVBY" VODNÍHO DÍLA ORLÍK