OPRAVA PODJEZDU Z KAMENOLOMU ZBRASLAV POD ULICÍ K PŘEHRADÁM V PRAZE 5

Pro Technickou správu komunikací Praha provedla fa. BETOSAN a.s. celkovou opravu podjezdu pro výjezd těžkých nákladních vozidel z kamenolomu Zbraslav. Celý objekt byl při povodni v r. 2002 zatopen a železobeto¬nové konstrukce jak vlastního tubusu podjezdu, tak i opěrných stěn výjezdu byly silně poškozeny.

Po otryskání všech ploch vysokotlakým vodním paprskem s tlakem 2000 - 2500 bar byly mechanicky odstraněny zbytky degradovaného betonu, obnažená výztuž byla otryskána křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa 2½ a ošetřena antikorozním nátěrem. Hloubková poškození byla opravena sanační hmotou Permapatch technologií suchého torkretování a celé plochy byly sjednoceny stěrkou sanační malty Permapatch. Konečná úprava byla pro¬vedena hydroizolačními nátěry Sikagard a Sikafloor.

OPRAVA PODJEZDU Z KAMENOLOMU ZBRASLAV POD ULICÍ K PŘEHRADÁM V PRAZE 5 OPRAVA PODJEZDU Z KAMENOLOMU ZBRASLAV POD ULICÍ K PŘEHRADÁM V PRAZE 5 OPRAVA PODJEZDU Z KAMENOLOMU ZBRASLAV POD ULICÍ K PŘEHRADÁM V PRAZE 5