SANACE SPODNÍ STAVBY MOSTNÍHO OBJEKTU X 574 PŘES ÚDOLÍ BOTIČE A ZÁBĚHLICKOU ULICI

SANACE SPODNÍ STAVBY MOSTNÍHO OBJEKTU X 574 PŘES ÚDOLÍ BOTIČE A ZÁBĚHLICKOU ULICIFa. BETOSAN a.s. vyhrála ve veřejné soutěži, vyhlášené Technickou správou komunikací Praha na opravu spodní stavby mostního objektu X 574 na Jižní spojce přes údolí Botiče a Záběhlickou ulici. Jedná se o konstrukci rozdělenou na dva mosty dálničního typu, každý o čtyřech nestejně dlouhých polích z letmo betonovaných segmentů DS-T, dodatečně předpínaných. Na operách i podpěrách je konstrukce uložena na hrncových ložiskách. Opery jsou z prostého betonu, s úložnými prahy ze železobetonu, pilíře jsou monolitické, železobetonové. Po obou stranách stavby je provedena železobetonová protihluková stěna, na jejíž ploše ze strany vozovky byla provedena sanace v r. 2001-2002 jako součást opravy vrchní stavby.

Mostní objekt byl, jako součást Jižní spojky postaven v sedmdesátých letech minulého století, vrchní stavba byla opravena v letech 2001-2002. V roce 2004 provedl projektant opravy - fa TOP CON reál s.r.o. Praha diagnostiku spodní stavby a zpracoval aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele.

 

SANACE SPODNÍ STAVBY MOSTNÍHO OBJEKTU X 574 PŘES ÚDOLÍ BOTIČE A ZÁBĚHLICKOU ULICIVšechny betonové plochy byly otryskány VVP s tlakem 1800 bar, zbývající degradovaný beton odsekán elektrickými kladi¬vy HILTI, obnažená výztuž otryskána křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa 2V2 a ošetřena antikorozním nátěrem. Poru¬chy v betonu byly reprofilovány sanační maltou Permapatch, povrch byl sjednocen stěrkou Permapatch a opatřen dvojná¬sobným hydrofobizačním nátěrem Sikagard 552 W Elastic.

Celkem bylo ošetřeno téměř 10 000 m2 betonových ploch. Práce byly zahájeny 6. května a ukončeny 1. prosince 2005 (oproti uzavřené SOD o 22 dní dříve), kdy byla dokončená stavba předána objednateli bez jakýchkoliv zjištění vad nebo nedodělků a byla hodnocena jako kvalitní.